Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης οικ. έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου

Όλα τα νέα
Νέα Ανακοινώσεις Δήμου
2020-02-14 11:15:12

Share: 

Τετ, 19/02/2020 - 18:00

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου, στην Ζαγορά, την 19η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ μ.μ. στην 3ηΤακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα:Ζαγορά Πήλιο