Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσίας: "Μίσθωση μηχ/των για αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα άρδευσης"

Όλα τα νέα
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
2022-04-11 09:27:49
Ζαγορά Πήλιο