Ανακοίνωση ΕΛΓΑ για υποβολή ενστάσεων Τ.Κ. Ζαγοράς (χαλάζι 26/05/20)

Όλα τα νέα
Νέα Ανακοινώσεις Δήμου
2022-05-12 09:42:54
Ζαγορά Πήλιο