Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Ανάπλασης Πλατείας Παραλιακού Μετώπου Χορευτού, Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου»

Όλα τα νέα
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
2022-05-13 08:36:42
Ζαγορά Πήλιο