Μειώθηκε σε 15 τόνους το μέγιστο μεικτό βάρος οχημάτων για διέλευση από τη γέφυρα Γαλανόρεμα Ζαγοράς

Όλα τα νέα
Νέα Ανακοινώσεις Δήμου
2023-09-22 08:38:34
Ζαγορά Πήλιο